2015 Dialogbogen

2015

Dialogbogen


Bogen er tiltænkt alle aktører, der har en opgave inden for ældre- og demensområdet dvs. hjemmeplejen, dag- og plejecentre og i samvær med ældre alle andre steder.
Bogen skal ses som et konkret arbejdsredskab, der kan bruges til at starte en dialog og være med til at skabe inspiration og refleksion over et givent emne i dagligdagen.Bogen er blevet udarbejdet af:


Johnna Kollenberg Baggers, David Blazek,

Alaa Gamal, Rikke Jensen, Cecilie Monrad, Susanne Rishøj & Lauat Søresnsen


Bogen kan hentes gratis i PDF format her.