Kost- og beboerråd

Kost - og beboerråd


Der holdes kost- og beboerrådsmøde en gang om måneden på alle etager, hvor beboerne i fællesskab med køkkenlederen laver kostplan for den kommende måned. Du er meget velkommen til at deltage i møderne. Køkkenet tilbyder en varieret kost og prøver at tilgodese alle ønsker.

 

Udover at planlægge kommende måneds menuplan, drøftes dagligdagen på Betaniahjemmet med forstanderen, og der er mulighed for fx at komme med forslag til ændringer, ønsker  til nye aktiviteter eller fortælle om udfordringer. Forstander udarbejder referat fra møderne, som kan læses i Betaniaposten.