Samarbejde

Samarbejde med pårørende og familie til Betaniahjemmets beboere


Betaniahjemmet har i samarbejde med beboere, pårørende og familier udarbejdet en politik for det gensidige positive samarbejde, der sikrer, at du inddrages i dagligdagen på en måde, som er i overensstemmelse med beboerens ønske.

 

I forbindelse med indflytning vil beboerens pårørende og familie blive kontaktet med henblik på at indgå de nødvendige aftaler omkring indflytning. Navnet på den medarbejder, der fungerer som tovholder og kontaktperson de første par dage efter indflytning, vil samtidig blive udleveret.

 

Information til fester og arrangementer sker generelt via Betaniaposten, som udkommer den sidste hverdag i hver måned. Betaniaposten kan hentes på Betaniahjemmets hjemmeside, og den kan blive fremsendt via mail, hvis du tilmelder dig en mailliste på administrationskontoret.

 

Hvis du skifter mailadresse eller telefonnummer, er det meget vigtigt, at administrationskontoret orienteres via mail: kontor@betaniahjemmet.dk

 

I forbindelse med indflytningssamtalen, vil det gensidige samarbejde blive drøftet, og der vil blive indgået aftaler om, hvordan samarbejdet skal foregå, så beboerens ønsker sikres.

 

Generelt er der en forventning om, at du er behjælpelig, når beboeren skal fx til læge, speciallæge, ambulatoriebesøg eller andet.