Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vil du gøre en forskel som aftensygeplejerske? - På en arbejdsplads hvor missionen er, at give liv til årene


Vi søger en sygeplejerske i aftenvagt, som vil være med til at sikre en høj sygeplejefaglig standard og give nærvær, tryghed og trivsel for Betaniahjemmets beboere.


Som sygeplejerske indgår du i et team med sygeplejersker i dag- og aftenvagt, som blandt andet skal tilrettelægge den daglige pleje og omsorg for beboerne. I aftenvagten er du ansvarshavende sygeplejerske, der skal varetage fx sygeplejeopgaver og medicindispensering, ligesom du skal sikre, at dokumentationen er i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Frederiksberg Kommune. Du deltager også i den palliative pleje- og omsorg af beboerne og pleje af beboere med komplekse pleje- og omsorgsbehov.

 

Der er tale om en 28 timers stilling i aftenvagt med weekendvagt hver 2. weekend. Derudover vil der forekomme vagter på helligdage.


Vi forventer, at du er fleksibel og vil være med til at støtte op om de faglige og sociale initiativer på Betaniahjemmet. Du skal kunne arbejde selvstændigt men altid med fokus på det positive og anerkendende samarbejde. Du skal kunne tage initiativ, og det er vigtigt, at du arbejder pædagogisk i din tilgang til beboere, pårørende og kollegaer.


Betaniahjemmet er et somatisk plejehjem med 60 beboere fordelt på 4 etager. Vi arbejder med fleksible løsninger i et rehabiliterende og helhedsorienteret miljø. Vi sætter mødet og den individuelle beboers selvbestemmelsesret højt og støtter op om beboernes psykiske, fysiske, sociale, åndelige og kulturelle behov.


Vi er et meget aktivt hus, hvor der ofte er arrangementer, fester, udflugter, udlandsrejser mv, som du også deltager i. Vi vægter tværfagligheden højt, så man er i kontakt med alle hjørner af huset, både køkkenet, teknisk service, kontoret, fysioterapien og aktivitetsafdelingen. Du får derfor rig mulighed for at bruge både dine faglige og personlige kompetencer i et tværfagligt samarbejde.


Hvis du gerne vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte forstander Benedikte Korsager 38146959 eller bko@betaniahjemmet.dk


Hvis det lyder som et job for dig, så send en ansøgning med referencer og CV til administrationen på kontor@betaniahjemmet.dk

senest den 27. april 2020.

Vi holder samtaler løbende.
Vil du gøre en forskel som sygeplejerske i dagvagt? - På en arbejdsplads hvor missionen er at give liv til årene?


Vi søger en sygeplejerske i dagvagt, som vil være med til at sikre en høj sygeplejefaglig standard og give nærvær, tryghed og trivsel for Betaniahjemmets beboere.


Som sygeplejerske, indgår du i et team med sygeplejersker i dag- og aftenvagt, som blandt andet skal tilrettelægge den daglige pleje, omsorg og aktivitet for beboerne. Du skal herudover koordinere samarbejdet omkring den enkelte beboer med interne og eksterne samarbejdspartnere, ligesom du er ansvarlig for at tilrettelægge og koordinere samarbejdet med pårørende. Herudover varetager du sygeplejeopgaver, og du sikrer, at dokumentationen er i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Frederiksberg Kommune. Du deltager også i fx den palliative pleje- og omsorg af beboerne og plejen af beboere med komplekse pleje- og omsorgsbehov.

 

Der er tale om en 37 timers stilling i dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend. Derudover vil der forekomme vagter på helligdage.


Vi forventer, at du er fleksibel og vil være med til at støtte op om de faglige og sociale initiativer på Betaniahjemmet. Du skal kunne arbejde selvstændigt men altid med fokus på det positive og anerkendende samarbejde. Du skal kunne tage initiativ, og det er vigtigt, at du arbejder pædagogisk i din tilgang til beboere, pårørende og kollegaer.


Betaniahjemmet er et somatisk plejehjem med 60 beboere fordelt på 4 etager. Vi arbejder med fleksible løsninger i et rehabiliterende og helhedsorienteret miljø. Vi sætter mødet og den individuelle beboers selvbestemmelsesret højt og støtter op om beboernes psykiske, fysiske, sociale, åndelige og kulturelle behov.


Vi er et meget aktivt hus, hvor der ofte er arrangementer, fester, udflugter, udlandsrejser mv, som du også deltager i. Vi vægter tværfagligheden højt, så man er i kontakt med alle hjørner af huset, både køkkenet, teknisk service, kontoret, fysioterapien og aktivitetsafdelingen. Du får derfor rig mulighed for at bruge både dine faglige og personlige kompetencer i et tværfagligt samarbejde.


Hvis du gerne vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte forstander Benedikte Korsager 38146959 eller bko@betaniahjemmet.dk


Hvis det lyder som et job for dig, så send en ansøgning med referencer og CV til administrationen på kontor@betaniahjemmet.dk

senest den 27. april 2020.

Vi holder samtaler løbende.
Afløsere


Betaniahjemmet søger afløsere til pleje og omsorg


Har du erfaring med pleje og omsorg eller er du studerende på en sundhedsfaglig uddannelse, så er det måske noget for dig at blive afløser på Betaniahjemmet?

Vi søger med jævne mellemrum afløsere, som vil indgå i den faste del af plejen og omsorgen for beboerne, særligt hver anden eller hver tredje weekend fra klokken 8.00 - 14.00.


Har du lyst til at vide mere, kan du ringe til afdelingsleder Nawal Boudarba på 38146980 - eller er du allerede klar, skal du blot skrive en ansøgning, vedhæfte dit CV og sende til nab@betaniahjemmet.dk.

Du er meget velkommen til at sende en udtalelse med også.

For at kunne arbejde skal du deltage i et obligatorisk kursus om hygiejne, dokumentation, forflytninger og medicinadministration.

 

(Alle ansøgninger slettes jf. lov om databeskyttelse og ingen informationer gemmes ved afslag)
Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 86 78 04