Fysisk træning

Fysisk træning


”Man er aldrig for gammel til at begynde at træne”, er et udsagn vores fysioterapeuter siger tit og ofte, både til beboere og medarbejdere. 


På Betaniahjemmet gør vi meget ud af vedligeholdelsestræning, fordi det er vigtigt at bevare sin muskelmasse og derigennem funktionsevne, så længe som muligt.


Når man træner opretholder man ikke blot sine funktionsevner, men man opnår også en større selvhjulpenhed, bedre appetit og bedre livskvalitet. Det er med til at sikre overskud til at deltage i aktiviteter, fester og rejser.


Hos os er det muligt at få individuel træning eller massage, vi har en fitnessgruppe, ligesom der en gang ugentligt er gymnastik på hver etage, samt fællesgymnastik for hele huset om fredagen.


På alle hverdage mødes vi klokken 14 ved hovedindgangen, hvorefter vi går en tur sammen uanset, hvordan vejret er.

Herudover opfordrer vi dig til, hvis det er muligt, at du erstatter elevatoren med en tur og eller ned af trappen.Rehabilitering

Vi fokuserer på dine individuelle ressourcer, og hvis du har lyst, inddrages du i hverdagens gøremål som fx at dække bord, passe blomster, vaske op, tørre støv af, lave kaffe m.v.

 

Det er vigtigt, at du bruger dine ressourcer i dagligdagen for at bevare dine funktionsevner, så længe det er muligt.

De betaniske lege

Denne dag starter med indmarch, hvorefter man både individuelt og etagevist dyster i forskellige discipliner om de flotte medaljer.

OL 2017 6
OL 2017 5
Stine bord curling
Arne bordcurling
Annelise 3 medaljer