Mission og vision

Mission og vision


Betaniahjemmet er først og fremmest beboernes hjem, hvor det daglige liv udfolder sig, og hvor den enkelte kan mødes med familie og venner. Vi respekterer beboernes privatliv og privatbolig.

Da vi lægger vægt på, at beboere og medarbejdere kender hinanden, er der en lang række af arrangementer, hvor medarbejderne har mulighed for at deltage sammen med deres familie. Det bidrager til den hyggelige og hjemlige atmosfære, som bestyrelse og ledelse ønsker på Betaniahjemmet.

 

Betaniahjemmets værdier og omsorgsfilosofi er i høj grad funderet i K.E. Løgstrups filosofi om mødet mellem mennesker. I mødet bliver deltagerne medansvarlig for den andens lykke, hvilket betyder, at medarbejderne har et medansvar for, at beboernes livskvalitet er i fokus. Vi lægger derfor vægt på, at vi lærer hinanden godt at kende, og det er medarbejdernes opgave at sætte sig ind i beboernes livshistorie og interesser, så beboernes identitet respekteres og opretholdes i mødet.

 

I omsorgsarbejdet er Betaniahjemmet inspireret af den finske sygeplejeforsker Katie Eriksson og hendes teori om pleje, lege og lære. Det er først, når det daglige morgentoilette er overstået, at vi skal til at leve og lege, og det er i legen, at vi lærer hinanden og vores egne begrænsninger at kende.

 

Betaniahjemmets mission, vision, grundlæggende værdier og overordnede mål er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. De udgør tilsammen det grundlag, som Betaniahjemmet ønsker at være kendt for og arbejder hen i mod.

 

Herudover er de overordnede mål ramme for de delmål, som ledelse og medarbejdere arbejder med i de enkelte år.


Mission

      Vi giver liv til årene, når du bliver ældre


  • Betaniahjemmets fundament er, at den enkelte beboer har værdi og skal føle sig værdsat i en medmenneskelig og åndelig dimension.
  • Beboernes selvbestemmelsesret respekteres.
  • Betaniahjemmet er et fagligt fyrtårn i forhold til at skabe hjemlige forhold og inddrage familie, venner og frivillige i sociale aktiviteter og oplevelser.Vision

Vi bygger bro til og skaber netværk i lokalsamfundet


  • Betaniahjemmet arbejder sammen med beboere, familie, venner og frivillige om at skabe livsvilkår, som fremmer det gode liv for ældre og det aktive medborgerskab i lokalsamfundet.
  • Betaniahjemmet udvikler nye måder og metoder at arbejde med frivillighed på.Vi er fagligt kompetente i forhold til at arbejde med beboere med demens


  • Betaniahjemmet udvikler kompetenceudviklingsforløb for alle relevante personalegrupper.Vi udvikler sammen det anerkendende og positive arbejdsmiljø


  • Med udgangspunkt i begrebet "social kapital", hvor der er fokus på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne udvikles arbejdsmiljøet i takt med krav og foventninger fra medarbejdere og andre interessenter.