Grundlæggende værdier

Grundlæggende værdier


Med udgangspunkt i et kristent livssyn arbejder Betaniahjemmet med tre grundlæggende værdier.

 

Værdierne udtrykker sammen med Betaniahjemmets mission og vision de holdninger, som vi ønsker, at Betaniahjemmet skal være kendt for.

Tryghed


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at skabe tryghed for dig og din familie ved, at vi drager omsorg for dine fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

Vi viser det ved, at vi:


 • Er stabile, omsorgsfulde, fagligt kompetente og udviser omhu

 • Giver dig relevante informationer
 • Hjælper dig med det, som du har brug for
 • Holder, hvad vi lover
 • Kender og respekterer din livshistorie
 • Tager medansvar for din livskvalitet
 • Tilbyder et fællesskab men respekterer din individualitet.

Trivsel


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at skabe trivsel og en meningsfuld hverdag for dig ved, at vi sikrer medmenneskelige rammer, hvor dine forventninger, så vidt det er muligt, opfyldes, og du har mulighed for at få indflydelse på din dagligdag.


Vi viser det ved, at vi:


 • Respekterer dig og din selvbestemmelsesret

 • Tilbyder dig indflydelse på dagligdagens aktiviteter og måltider

 • Tilbyder ferierejser, ture, fester og arrangementer
 • Tager udgangspunkt i dine ønsker, behov, håb og ressourcer. 

Nærvær


Betaniahjemmets medarbejdere arbejder med at være nærværende ved at være mentalt tilstede i nuet og opmærksom på dig, dine følelser, dine omgivelser, hvad der bliver sagt og relationen til dig og din familie.Vi viser det ved, at vi:


 • Byder alle velkommen i huset
 • Respekterer det unikke og individuelle menneske
 • Viser interesse, lytter anerkendende og er nysgerrige
 • Arbejder kreativt og med fokus på de små detaljer, der betyder noget for dig
 • Giver et kram, når du har brug for det.


Hvis Betaniahjemmets medarbejdere og ledelse skal lykkes med kerneopgaven, skal vi:

 • Have hjertet på rette sted og være mentalt til stede
 • Have vilje til at lykkes
 • Være opmærksomme i relationerne
 • Ikke begrænse hinanden
 • Være åbne overfor fejl
 • Huske de gode historier
 • Bryde rutinerne, når der er brug for det.